Program soustředění

2018

V roce 2018 bude hlavním tématem soustředění neuroinformatika a související disciplíny. Podíváme se na to, jak funguje mozek z pohledu jeho elektrické aktivity, co jsou a jak se sbírají neuroinformatická a jiná elektrofyziologická data u nás i ve světě, jaká zařízení a aplikace (i ve formě her) se pro sběr takových dat používají, jak se taková data popisují, ukládají a zpracovávají, a nakonec, co se v nich dá najít. Důležitou částí programu jsou exkurze na vybraných pracovištích katedry a spolupracující Techmanie. Velmi speciálními body programu budou přednášky a diskuse se ženami, které v IT pracují a uspěly, a také se současnými studentkami FAV.

Celý program je koncipován jako experimentální práce s daty v neuroinformatické laboratoři. Data k dalšímu zpracování si s naší pomocí sami naměříte a během soustředění postupně zpracujete a interpretujete (např. uvidíte, jakým způsobem mozek reaguje na častý podnět nebo jak se dokážete koncentrovat). Tempo výkladu, experimentů a odborné práce s daty vám přizpůsobíme. Znalost středoškolské matematiky a základní znalost programování je výhodným bonusem, nikoliv nutnou podmínkou. Nejdůležitější je, ostatně jako všude jinde, nadšení a ochota učit se.

2017

V roce 2017 byla hlavním tématem soustředění počítačová grafika a její aplikace. Tento hlavní cíl pak podporují všechna ostatní probíraná témata. Jsou to: modelování objektů v 3D softwaru, vytváření scén v herním enginu, zobrazování scén ve virtuální realitě, digitální fotografie a její použití pro tvorbu textur a další. Důležitou částí programu jsou exkurze na vybraných pracovištích katedry a spolupracující Techmanie. Velmi speciálními body programu budou přednášky a diskuse se ženami, které v IT pracují a uspěly, a také se současnými studentkami FAV.

Celý program je koncipován velmi přátelsky jako hra. Tempo výkladu bude přizpůsobeno tak, aby nikdo nezůstával „pozadu“ a vždy bude k ruce někdo, kdo poradí. Pro odbornou část soustředění je znalost nějakého programovacího jazyka výhodným bonusem, nikoliv nutnou podmínkou. Nejvíce se cení nadšení pro věc a ochota učit se novým věcem.