Program soustředění

2018

V roce 2018 bude hlavním tématem soustředění neuroinformatika a související disciplíny. Podíváme se na to, jak funguje lidský mozek z pohledu jeho elektrické aktivity, co jsou a jak se sbírají neuroinformatická a jiná elektrofyziologická data u nás i ve světě, jaká moderní zařízení a aplikace (i ve formě her) se pro sběr takových dat používají, jak se taková data popisují a co se v nich dá najít. A tak například rozjedeme vlastními myšlenkami vlak na modelové železnici, budeme hádat číslo, na které někdo myslí, z mozkových vln, pekelným soustředěním provedeme robotické koule překážkovou drahou či budeme ovládat vlastními myšlenkami neuro-auto. Důležitou částí programu jsou exkurze na vybraných pracovištích katedry. Velmi speciálními body programu budou přednášky a diskuse se ženami, které v IT pracují a uspěly, a také se současnými studentkami FAV.

Celý program je koncipován jako experimentální práce s daty v neuroinformatické laboratoři. Mozková data si s naší pomocí sami naměříte a postupně zpracujete a interpretujete (např. uvidíte, jak se pozná, že váš mozek zareagoval na známý podnět, jak se dá vidět, že se koncetrujete, nebo jak se pozná číslo, na které zrovna myslíte). Tempo výkladu, experimentů a odborné práce s daty vám samozřejmě přizpůsobíme. Znalost středoškolské matematiky a základní znalost programování je výhodným bonusem, nikoliv nutnou podmínkou. Nejdůležitější je, ostatně jako všude jinde, nadšení a ochota učit se.

2017

V roce 2017 byla hlavním tématem soustředění počítačová grafika a její aplikace. Tento hlavní cíl pak podporují všechna ostatní probíraná témata. Jsou to: modelování objektů v 3D softwaru, vytváření scén v herním enginu, zobrazování scén ve virtuální realitě, digitální fotografie a její použití pro tvorbu textur a další. Důležitou částí programu jsou exkurze na vybraných pracovištích katedry a spolupracující Techmanie. Velmi speciálními body programu budou přednášky a diskuse se ženami, které v IT pracují a uspěly, a také se současnými studentkami FAV.

Celý program je koncipován velmi přátelsky jako hra. Tempo výkladu bude přizpůsobeno tak, aby nikdo nezůstával „pozadu“ a vždy bude k ruce někdo, kdo poradí. Pro odbornou část soustředění je znalost nějakého programovacího jazyka výhodným bonusem, nikoliv nutnou podmínkou. Nejvíce se cení nadšení pro věc a ochota učit se novým věcem.