Podpora sociálně slabších

Ačkoli je cena TyLIDi nastavena na velmi příznivou částku, chápeme že ne každá rodina má finanční prostředky na to vyslat na něj svoji dceru. Finanční situace rodiny by samozřejmě neměla stát v cestě rozvoji talentovaných dívek. Proto až třem studentkám, které nám na e-mail tylidi@mail.kiv.zcu.cz pošlou dobře odůvodněnou žádost, promineme vstupní poplatek 500,– Kč. Toto prominutí se nevztahuje na případné ubytování.

Žádost nemusí mít žádný speciální formát. Povinné jsou pouze tyto položky:

  • Kontaktní údaje na rodiče / zákonné zástupce studenta.
  • Kontaktní údaje na studentku.
  • Krátký motivační text prokazující zájem o IT.