Besedy na středních školách

Pokud se na Vaší střední škole v Plzeňském, Jihočeském nebo Karlovarském kraji najde 10 a více studentek, které by se o studiu IT chtěly dozvědět více, je možné domluvit uspořádání besedy.

Kontaktujte Zuzanu Majdišovou (majdisz@kiv.zcu.cz) a domluvte s ní podrobnosti. Není nutné, aby jí kontaktoval někdo z učitelského sboru. Besedu může domluvit i studentka, která pak na své škole zajistí propagaci.

Beseda má název Já a ajťačka!? Jste blázen? aneb Mýty a fakta o IT pro dívky, které o IT zatím ještě neuvažovaly.

Besedy nejsou primárně určeny pro dívky, které již o informatice uvažují, ovšem jejich účast je samozřejmě vítána. Primární cílovou skupinou jsou dívky, které pod vlivem silně zakořeněných společenských předsudků a zkreslených informací o studiu informatiky nikdy ani neuvažovaly. Beseda se snaží tyto předsudky a mýty pojmenovat a uvést na pravou míru. Nejedná se o přesvědčování dívek pro studium na FAV, ale poskytnutí dodatečné informace o možnostech uplatnění v celém IT oboru.

Prezentace trvá asi 30 minut a dalších 30 minut je pak diskuse.